RELEASE! Säker Mark ✝️❤️✝️

21-10-05 14:11 PM (CEST). A little while ago I got in contact with a cool guy from Åland through a Facebook group. His name is Jonatan Meyer. We share the interest in creating music so I sent him a lyrics that I wrote and he made wonderful music out of it! 😃🎶. It’s worship music.

The song is in Swedish and here are the lyrics and the song is now here and on YouTube. I hope you like it ❤️.

SÄKER MARK

Musik: Jonatan Meyer
Lyrics: AnniNaomi

VERSE 1:
Jesus. Vårt hopp och trygghet
i dagar så tunga av ensamhet.
I dagar så gråa och mörka som av natt
är vi din skatt
i brustna lerkärl.
Vi får kasta vår börda på Dig
som är ljus,
och våra innersta hus
fylls av din närhet.

CHORUS:
Gemenskap med dig
för oss till varandra.
Med dig genom livet
tillsammans vi vandrar.
Ensam är inte stark.
Du finns här och
vi står på säker mark.
Säker mark.

VERSE 2:
Jesus. Vår tro och längtan
är himlen med dig i förväntan.
Vi längtar tills glädjen och friden är total
och vi får svar
på livets frågor.
Vi får komma med böner till Dig
som är god
för vår förlorade jord
behöver din kärlek.

CHORUS://

OUTRO:
Du är vår klippa. Stadig grund.
Vi tror och bekänner med vår mun.
Frälsningens stund är stark.
Vi står tillsammans på säker mark.

CHORUS://

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: