Livvakter på stan (Swedish)

Hon blickade alltid över axeln
när hon gick på stan.
Hon scannade av omgivningen.
Vart hon än gick.
Hon valde alltid en strategisk plats
på caféer och restauranger.
Mån om att alltid ha ryggen fri.
Utifall han kom in.
Utifall.

Han spred rykten om henne.
Att hon gick med livvakter på stan.
Hon undrade vad han menade.
Hade han sett henne på stan?
Hon rös vid tanken.
Hon hade inga livvakter.
Inte vad hon visste iallafall.

Kanske hade han sett henne med änglar.
Kanske var änglar hennes livvakter.
Änglar i mänsklig skepnad.

Tacksamhet formar hennes tankar
vid insikten om himmelskt beskydd.

AnniNaomi 201014

Photo by AnniNaomi (2019, from archieve).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: